FrankSmyth.com

Kven er dei progressive i Irak?
By Frank Smyth, October 14, 2004, Dilettant

Ei hending i Irak denne månaden (september 2004, red.anm) vart ikkje nemnd i verken mainstream media eller i den alternative pressa, dette til trass for at hendinga gjev signal om at amerikansk kontroll over Irak si politiske framtid allereie…

read more »


Page 1 of 1
1